Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gezonde Tips

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die wordt tentoongesteld op Gezonde Tips.

Artl.2: Aansprakelijkheid

2.1 Alle informatie van Gezonde Tips heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts voordat u uw dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma. Alle afnemers van de informatie van Gezonde Tips stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de informatie voor eigen rekening te nemen. Gezonde Tips en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden informatie. Tevens kan Gezonde Tips niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale/psychologische klachten.